Vestia gaat in hoger beroep tegen de 17 vonnissen van de Rotterdamse kantonrechter over de Tweebosbuurt. De kantonrechter wees begin januari 2020 de vorderingen af om de huurovereenkomsten van 17 bewoners te beëindigen. Vestia wil de huurovereenkomsten ontbinden om de vernieuwingsplannen van de Tweebosbuurt in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid te kunnen uitvoeren.

Persoonlijk gesprek
"We begrijpen dat deze situatie veel met de bewoners doet en we kunnen ons voorstellen dat zowel de bewoners die bij de uitspraak in het gelijk zijn gesteld als de andere bewoners vragen hebben over de verdere gang van zaken. Daarom nemen we graag in een persoonlijk gesprek de tijd om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden", aldus Robert Straver, directeur Wonen van Vestia.
De komende weken gaat Vestia individueel in gesprek met de huurders die nu nog in de Tweebosbuurt wonen. De bewoners die bij de uitspraak in het gelijk zijn gesteld, wordt ook het aanbod gedaan om gebruik te maken van een onafhankelijk procesbegeleider om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit kan één-op-één, maar ook in groepsverband als daar de wens toe bestaat. De bewoners zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Onduidelijkheid door twee verschillende vonnissen
Door de uitspraak van 10 januari 2020 ontstond een bijzondere juridische situatie in de zaak over de Tweebosbuurt. In september 2019 kreeg Vestia bij identieke zaken met andere bewoners van deze buurt een vonnis te horen waarbij de huurovereenkomsten wél mochten worden beëindigd. Vestia is het oneens met het vonnis en het veroorzaakt onduidelijkheid. Vanwege de noodzaak voor herstructurering van de Tweebosbuurt en omdat er volgens Vestia snel duidelijkheid moet komen voor de bewoners, hoopt Vestia dat het Gerechtshof het hoger beroep zo snel mogelijk in behandeling neemt.

Herstructurering van de wijk
Vestia staat, net als de gemeente Rotterdam, achter het plan voor herstructurering van de Tweebosbuurt. Deze is ook door de gemeenteraad Rotterdam in 2018 goedgekeurd met een ruime meerderheid. De woningen zijn verouderd en de wijk is qua samenstelling van de woningenvoorraad niet in balans. Daarnaast is het een focuswijk in het NPRZ waar een stapeling van sociaaleconomische problematiek is.

Herhuisvesting
De verhuizingen van de bewoners in de Tweebosbuurt gaan voorspoedig. Tot nu toe zijn bijna 400 van de 535 huishoudens verhuisd. Daarvan heeft 90% gekozen voor een woning in Rotterdam en 75% van de mensen heeft een woning gekozen in Rotterdam-Zuid. Iedere bewoner wordt door Vestia persoonlijk begeleid bij het vinden van een passende woning. Vestia doet er samen met de gemeente alles aan om de buurt zo leefbaar mogelijk te houden.