Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Log in voor informatie over uw eigen situatie.

Bekijk uw huurverhoging

U huurt iets anders van ons:


Bedrijfsruimte
Parkeerplaats, garage of berging

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de huur verhoogd?
Prijzen van spullen en diensten stijgen, geld wordt minder waard. Ook voor ons. Dat heet 'inflatie'. Per 1 juli verhogen wij de huren zodat we geld kunnen blijven uitgeven aan het onderhouden en duurzaam maken van onze woningen. Ook is er geld nodig voor het leefbaar houden van wijken en buurten en onze dienstverlening. Wij vragen gemiddeld niet meer dan de inflatie van 2021.
Wanneer ontvang ik mijn huurverhogingsbrief
Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Heeft u geen huurverhogingsbrief ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.
Wat is de maximale huurverhoging voor 2022?

De overheid bepaalt de kaders waarbinnen we de huur mogen verhogen. Op basis van deze kaders bepalen wij ons huurverhogingsbeleid.
Bekijk de kaders van de overheid op Rijksoverheid.nl

Verhoging voor sociale huurwoningen op 1 juli 2022
De overheid bepaalt met welk percentage de netto huur van sociale huurwoningen maximaal mag stijgen. Voor 2022 is dit maximaal 2,3%. Heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mogen wij de netto huur verhogen met maximaal € 50,- of € 100,-. Meer mogen wij niet verhogen, wel minder.

Maximaal 3,3% verhoging voor vrije sector woningen
De overheid bepaalt met welk percentage de netto huur van vrije sector woningen maximaal mag stijgen. Voor 2022 is dit maximaal 3,3%. Meer mogen wij niet verhogen, wel minder.

Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
Naast uw netto huur passen wij ook het voorschot voor uw servicekosten aan. U betaalt servicekosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Betaalt u een voorschot stookkosten aan ons? Dan wordt uw voorschot stookkosten op 1 juli 2022 niet verhoogd.

Mijn huur wordt hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Uw huur mag hoger worden dan de huurtoeslaggrens. Deze grens geeft alleen aan tot welke huurprijs u huurtoeslag kunt aanvragen. De puntentelling van uw woning geeft aan wat uw huur maximaal mag zijn. Dit is ook het maximale bedrag waarover u huurtoeslag ontvangt. Als uw huurprijs hoger is dan € 763,47, dan ontvangt u geen huurtoeslag over het bedrag dat boven deze grens komt.
Bekijk uw puntentelling

Ontvangt u al huurtoeslag?
Als u al huurtoeslag ontvangt en de huur wordt na een huurverhoging hoger dan € 763,47, dan blijft u uw recht op huurtoeslag behouden. Ook woont u volgens uw huurcontract nog in een sociale huurwoning. Dit verandert niet door de jaarlijkse huurverhoging.

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat uw huur te hoog is?
Kunt u geen huurtoeslag aanvragen? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging.
Huurverlaging aanvragen

Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?

Verwacht u door de huurverhoging uw huur niet (volledig) of niet op tijd te kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kijken we naar een passende oplossing.

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen

Waarom is mijn huurprijs anders dan die van mijn buren?

Uw huur en die van uw buren kunnen om verscheidene redenen van elkaar verschillen.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen nooit meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.
Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. Zo passen we dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe.
Bekijk uw puntentelling

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen zelf wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.

Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?
U heeft een hoger middeninkomen of een hoog inkomen en woont in een sociale huurwoning en uw huurverhoging is hoger dan 2,3%? Dan heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Als u nu opnieuw zou willen huren, kunt u niet reageren op sociale huurwoningen. Uw inkomen is te hoog. We noemen dat scheefwonen. De overheid wil scheefwonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom heeft zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Iedereen die in een sociale huurwoning woont die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is, kan dus extra huurverhoging krijgen.

Huurverhogingsbeleid overheid
De overheid bepaalt de kaders waarbinnen we de huur mogen verhogen. Op basis van deze kaders bepalen wij ons huurverhogingsbeleid.
Bekijk de kaders van de overheid op Rijksoverheid.nl
Hoe maak ik bezwaar tegen mijn huurverhoging?
In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Bekijk de mogelijkheden.

Bezwaar maken

De Rijksoverheid heeft hiervoor wat regels opgesteld.
Bekijk de regels op Rijksoverheid.nl
Ik heb bezwaar gemaakt, wat kan ik verwachten?
U heeft bezwaar bij ons ingediend. U ontvangt binnen 3 weken een reactie. De bezwaarprocedure bij de huurverhoging is wettelijk vastgelegd.
Bekijk de bezwaarprocedure
Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen verlagen wij de huur. Bekijk de mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging

Wanneer gaat de huurverhoging in?
Ieder jaar krijgt u vóór 1 mei van ons een brief. Daarin vertellen we wat uw nieuwe huur wordt. Deze brief heet ook wel een ‘aanzegging’. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Huur ik een sociale of een vrije sector woning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociale of vrije sector woning huurt.
In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Bekijk alle huurliberalisatiegrenzen sinds 1989 op Rijksoverheid.nl.