Vrije sector: bezwaar maken tegen huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Als u een vrije sector woning huurt, dan kunt u om twee redenen bezwaar maken: u heeft een inkomensafhankelijk huurverhoging voorgesteld gekregen of uw huurprijs is meer dan eens in de 12 maanden verhoogd.

Hoe maakt u bezwaar?

U stelt zelf een bezwaarschrift op en dient dit schriftelijk bij ons in. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2020 door ons ontvangen zijn. U kunt het mailen naar bezwaren_huurverhogingen@vestia.nl of stuurt u op per post naar adres

Vestia
Bezwaar Huurverhoging 2020
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van vrije sector woningen behandelen.

Meer weten?

Woon ik in een sociale huurwoning of niet?

Dit hangt af van de hoogte van de kale huurprijs die in uw huurcontract staat en de liberalisatiegrens op dat moment. Dit is een door de overheid vastgesteld bedrag dat de grens aangeeft tussen sociale en vrije sector huurwoningen.
Direct checken

Regelgeving

Wat zijn de regels voor huurverhoging in de vrije sector?
Uitleg op Rijksoverheid.nl