Bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging

De overheid wil scheefwonen tegen gaan. Scheefwonen betekent dat iemand in een sociale huurwoning woont terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen. De overheid heeft dit jaar bepaald dat de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging € 43.574 is. Is uw huishoudinkomen in 2018 boven € 43.574 dan mogen wij maximaal 6,6% huurverhoging vragen.

De Belastingdienst toetst voor ons wie een inkomensafhankelijke huurverhoging mag krijgen. Wij weten niet wat uw inkomen is. De Belastingdienst vertelt ons alleen of u boven of onder de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging zit. Zij kijken daarbij naar uw inkomen in 2018.

In deze gevallen kunt u bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inkomensafhankelijke huurverhoging die u heeft gekregen? Dan kunt u in deze gevallen bezwaar maken:

1

Uw inkomen is gedaald in 2018 of 2019

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Als uw huishoudinkomen over 2018 minder is dan € 43.574 (de inkomensgrens die in de huurverhogingsbrief staat), dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat kan ook als uw huishoudinkomen in 2019 is gedaald.

Zo maakt u bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

2

Uw inkomen is gedaald in 2020

Het kan ook gebeuren dat uw inkomen dit jaar is gedaald. Dan is dat niet direct zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. De reden voor de inkomensdaling bepaalt of u bezwaar kunt maken tegen uw inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • U bent arbeidsongeschikt geworden of met pensioen gegaan en daardoor ligt u inkomen nu onder de € 43.574 (de grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging). U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Uw inkomensdaling is nog niet zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. In plaats daarvan mag u uw inkomensspecificaties meesturen.

Zo vraagt u huurverlaging aan

  • Heeft u door de landelijke coronamaatregelen of om een andere reden minder inkomen? Dan komt u nu helaas niet in aanmerking voor een huurverlaging. Maar we vinden het belangrijk dat u geen problemen krijgt met het betalen van de huur. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing voor uw situatie. Bel ons op 088 124 24 24 of stuur een bericht via ons contactformulier.

Naar het contactformulier

3

Iemand in uw huishouden is chronisch ziek of heeft een beperking

Bent u, of iemand in uw huishouden, chronisch ziek of heeft u een beperking? En heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Dan kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen

4

Grote huishoudens en mensen die recht hebben op AOW

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging;

  • uw huishouden heeft 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • uw huishouden bestaat uit meer dan 3 personen.

5

De voorwaarden voor huurverhoging zijn niet juist toegepast

De overheid stelt een aantal voorwaarden voor huurverhoging. Bijvoorbeeld de maximale verhogingspercentages. Maar de huur mag ook niet hoger worden dan de maximale huur die wij volgens het puntensysteem mogen vragen. Houden we ons niet aan de voorwaarden, dan kunt u bezwaar maken.

De voorwaarden voor huurverhoging

Meer weten?

Meer over huurverhoging

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regels voor de jaarlijkse huurverhoging.
Informatie op Rijksoverheid.nl

Wat betekent huishoudinkomen

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners die op 1 juli 2019 ingeschreven staan op uw adres. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen.
Uitleg op Rijksoverheid.nl