Hoog Lindoduin

Langs de Westduinweg in Scheveningen staat Hoog Lindoduin: een woongebouw van 14 etages uit 1963 met 182 galerijwoningen. In 2018 verwachten wij hier te starten met een renovatie. De woningen en het gebouw worden volledig vernieuwd. Aanleiding voor de werkzaamheden zijn de staat van balkon- en galerijplaten en de ondersteunende consoles. Deze zijn aangetast en laten we  vervangen. Dat betekent niet dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, maar wel dat er werkzaamheden moeten plaatsvinden.

We besloten in samenwerking met de gemeente tot een grootschalige renovatie om het behoud van sociale huurwoningen op deze locatie mogelijk te maken. Hierdoor moeten alle bewoners uiterlijk in april 2018 hun woning verlaten. Na de renovatie verhuren we het grootste deel - namelijk 143 woningen - in de sociale sector. De overige 39 woningen verhuren wij na de werkzaamheden als vrije sector huurwoning. Huidige bewoners hebben de garantie om terug te keren in Lindoduin.

Voorbereiding renovatie

De renovatie van Hoog Lindoduin is in voorbereiding. Niet alleen technisch, maar ook sociaal. Vanwege de impact van de werkzaamheden, verhuizen de bewoners naar een andere passende woning.

Reageren met voorrang
Bent u bewoner dan kunt u sinds 3 april 2017 met voorrang reageren op woningen aangeboden via Woonnet Haaglanden. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een andere woning? U bent van harte welkom op ons kantoor Westduinweg 1359 op dinsdag  van 9.00 tot 10.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Ook buiten deze tijden helpen wij u graag. Neemt u contact op voor een afspraak.

Contact opnemen

Tijdelijke huur
Vanwege de renovatie, verhuren we woningen waar de huur is opgezegd niet meer via een vast huurcontract. Woningen in Hoog Lindoduin die vrijkomen, verhuren wij tijdelijk aan geïnteresseerden via de organisatie Be-Zet. Zo blijft het woongebouw leefbaar. Be-Zet selecteert de huurders zorgvuldig en verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

Belangrijkste werkzaamheden

  • Vervangen van balkons en galerijen door nieuwe, bredere.
  • Vernieuwing woningen, inclusief alle installaties.
  • Verbeteren brandveiligheid en geluidwering tussen woningen onderling.
  • Verbeteren isolatie: o.a. kopgevels, dak en HR++ glas.
  • Vervangen van alle liften.
  • Moderniseren en uitbreiden hoofdentree.
  • Verwijderen asbesthoudend materiaal.
  • Wijzigingen indeling woning.


Naar verwachting ronden wij de renovatie in 2020 af.