Beschikbare woningen

Kerngebied

Iedere regio heeft een eigen website waarop alle beschikbare sociale huurwoningen van alle woningcorporaties uit die regio staan. Het grootste gedeelte van ons aanbod vindt u in ons kerngebied: de regio’s Rijnmond en Haaglanden.

Om te reageren op woningen in de regio Rijnmond schrijft u zich in op Woonnet Rijnmond. Dit kost € 10 per jaar.

Om te reageren op woningen in de regio Haaglanden schrijft u zich in op Woonnet Haaglanden. Dit kost € 12,50 per jaar.

 Over inschrijven, reageren en urgentie

Meer weten?

Huisvestingsvergunning aanvragen

In sommige gemeente heeft u een huisvestingsvergunning nodig om een sociale huurwoning te huren. Deze kunt u zelf aanvragen bij uw gemeente.
Wanneer vraag ik een huisvestingsvergunning aan?

Gemeentelijke regelgeving

De overheid stelt kaders voor de (ver)huur van sociale huurwoningen. De gemeenten geven hier met eigen regelgeving invulling aan. Bijvoorbeeld op het gebied van urgentie en huisvestingsvergunning. U leest hier meer over op de website van uw gemeente.
Vind de website van uw gemeente

Klachtencommissie Woonnet Haaglanden

De woningcorporaties en Woonnet Haaglanden doen ons best om voor u als woningzoekende het zoeken en vinden van een woning zo goed en makkelijk te laten verlopen. Maar toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. U kunt dan een klacht indienen.
Regionale Klachtencommissie