Laatste nieuws

30-10-2014

Eindrapport parlementaire enquête woningcorporaties

Op 30 oktober 2014 overhandigde Roland van Vliet, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie het eindrapport, Ver van huis, aan de Tweede Kamer. Het is nu aan de politiek om een reactie te geven. Het deelrapport over Vestia vindt u hier.