Laatste nieuws

14-4-2015

De huurverhogingsbrief 2015 is onderweg naar alle huurders

De overheid bepaalt ieder jaar hoeveel Vestia maximaal aan huurverhoging mag vragen. De komende week ontvangen onze huurders een brief met daarin het voorstel tot huurverhoging voor 2015.