Wat is VvE-beheer? 

Een VvE beheert de gemeenschappelijke gedeelten van een complex en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het lidmaatschap van de VvE kunt u niet opzeggen.

 

Een goed functionerende VvE is in het belang van de waarde van uw bezit en uw woongenot. Een professionele beheerder kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Als eigenaar van een appartement bent u mede-eigenaar van het complex en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw.

Als eigenaar van een appartement bent u verplicht samen met de overige eigenaren het gebouw te onderhouden. In de wet is de verplichting vastgelegd een vereniging van eigenaars (VvE) te activeren. Iedere eigenaar van een appartement is per wet automatisch lid van de VvE.

Als VvE-lid (mede-eigenaar) bent u mede aansprakelijk voor wat uw VvE doet of nalaat. Het is dus belangrijk het VvE beheer goed te regelen.

De eigenaar van een appartement betaalt maandelijks aan de VvE een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van verschillende zaken zoals de grootte van het appartement zoals vastgelegd in de splitsingsakte in de vorm van een breukdeel. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de VvE. Dit gebeurt in de ledenvergadering. De VvE bijdrage wordt gebruikt om o.a. kleine reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen.

De VvE moet ook sparen om grootonderhoud te kunnen bekostigen. Meestal wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld om te bepalen wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd en wat dat gaat kosten.

Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering
Een VvE heeft twee organen. Een bestuur en een algemene ledenvergadering (ALV).Uit de leden van de ALV wordt een bestuur en een voorzitter gekozen. Als er sprake is van een grooteigenaar (bv een Vestia woonbedrijf) dan levert deze partij vaak een bestuurslid. Het bestuur houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de vereniging en bereidt de besluiten en de ALV voor. Vestia Vastgoeddiensten houdt zich professioneel bezig met het beheren van VvE's. Als beheerder adviseren en ondersteunen wij het bestuur. Wij voeren de besluiten van de ALV uit en stellen o.a. de begroting op, beheren de financiële administratie, schrijven de ALV uit, notuleren deze en sluiten verzekeringen af.

Reglementen
Er zijn twee belangrijke reglementen waarin bepalingen zijn opgenomen voor de rechten en plichten van eigenaars: de splitsingsakte het het huishoudelijk reglement.
De splitsingsakte vormt de basis van de VvE, het zijn de statuten van de vereniging. In de splitsingsakte wordt o.a. vastgelegd hoe het eigendom wordt verdeeld tussen de verschillende eigenaren en hoe op basis daarvan de kosten worden verdeeld.

Het huishoudelijk reglement is bedoeld om aanvullende maatregelen voor de bescherming van het woongenot van de eigenaren vast te leggen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte of met de goede trouw (redelijkheid en billijkheid).

 

Veelgestelde vragen

 • Welke verzekeringen vallen onder de VvE?
  Binnen een VvE zijn een collectieve opstal- en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Deze verzekeringen zijn dan ook altijd afgesloten. Een collectieve rechtsbijstandverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn optioneel en worden dus niet standaard afgesloten. Uw inboedel is niet verzekerd via de VvE. Wij adviseren u dan ook om zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Meer informatie over de verzekeringen van uw VvE vindt u op de internetsite van uw VvE of bij uw beheerder.
 • Ik wil mijn bijdrage aan de VvE graag automatisch betalen. Kan dit?

  Ja, wij kunnen uw maandelijkse bijdrage automatisch overschrijven naar de rekening van de VvE. U kunt bij ons per e-mail een machtigingskaart aanvragen via vve-beheer@vestia.nl of telefonisch via telefoonnummer (088) 124 22 22. Zodra wij deze kaart ingevuld en ondertekend van u retour hebben ontvangen, schrijven wij de maandelijkse bijdrage van uw rekening over op de rekening van de VvE.

 • Hoe geef ik een reparatieverzoek door? Ik ben woningeigenaar en lid van een VvE in beheer bij Vestia.

  U kunt een reparatieverzoek doorgeven via telefoonnummer 088 124 22 22. Natuurlijk kunt u uw reparatieverzoek ook per mail doorgeven via ons e-mailadres vve-beheer@vestia.nl. U ontvangt van ons als antwoord via de mail een bevestiging met de naam en het telefoonnummer van de aannemer waar wij uw verzoek hebben uitgezet.

 • Wat is een VvE?
  Als woningen deel uit maken van een gebouwencomplex, worden zij gesplitst in zogenaamde appartementsrechten. Als u zo'n woning koopt wordt u eigenaar van een appartementsrecht dat u het exclusieve recht geeft op het gebruik van een bepaald appartement met toebehoren. U krijgt ook een onverdeeld aandeel in het eigendom van het gemeenschappelijke terrein onder en naast het gebouwencomplex (liften, binnenruimte, buitenruimte, etc.).

  Om de exploitatie, het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom en de onderlinge rechten en plichten goed te kunnen regelen, wordt elke eigenaar automatisch en van rechtswege lid van de VvE.

  De VvE heeft in haar reglementen alle gemeenschappelijke belangen van de eigenaren onderling en met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen vastgesteld.
 • Wanneer vindt de algemene ledenvergadering van mijn Vve plaats?
  In principe vindt de algemene ledenvergadering van uw VvE  een keer per jaar plaats. Echter op verzoek van de VvE kan dit ook meerdere keren per jaar zijn. Wanneer u een exacte datum wilt weten, kunt u het beste contact opnemen met de beheerder van uw VvE.

Contact VvE-Beheer

Bel: 088 124 22 22

Bel mij terug

* Deze velden zijn verplicht

Stuur een e-mail

* Deze velden zijn verplicht